5 alternativer til prøve

daglig bruk dysleksivennlig kreativt læring Jan 01, 2023
5 alternativer til prøve

I dette fagblogginnlegget tenkte jeg å vise deg 5 alternativer til den gode, gamle prøveformen. Selv benytter jeg den klassiske prøveformen med «spørsmål-svar, spørsmål-svar» relativt sjelden, mye fordi jeg ikke helt ser verdien i at elevene husker fagboka ord for ord og så rabler det ned, for så å glemme det timen etterpå. Betyr det at du aldri kan bruke denne prøveformen igjen? Nei, og noen ganger kan det kanskje være på sin plass. Poenget med dette fagblogginnlegget er derimot å belyse andre alternativer til denne vurderingsformen som det kan være verdt å merke seg. "Variation is key", både for elevenes del, men også for din. Selv syns jeg det er langt mer interessant å høre en podcast hvor elevene begrunner tanker og valg, enn å lese om det. Anyways, her kommer det 5 supre vurderingsmetoder du kan bruke sammen med elevene dine!

 

PODCAST

Podcast har jeg brukt mange ganger i eget klasserom med stort hell. Dette er et format som elevene stort sett kjenner igjen og syns det er ålreit å jobbe med. En podcast kan varieres fra å være en monolog til å være en dialog mellom to eller flere og her kan man putte inn den gode fagsamtalen, eller la de lage en podcast med en morsom vri. Elevene får vist både kunnskap og kompetanse, gitt uttrykk for egne meninger og de kan vise at de har forståelse for andre sine meninger. En podcast kan varieres i det uendelige og vil gi elever som er muntlig sterke en mulighet til å få vist en bredde de kanskje ikke har mulighet til på en skriftlig prøve.

 

STASJONSFRAMLEGG

Stasjonsframlegg går ut på at elevene forbereder seg til å ha en muntlig presentasjon som de har i et hjørne i klasserommet. På denne måten får du kjørt gjennom fire elever samtidig, da disse fire står i hvert sitt hjørne. Resten av klassen deler du inn i mindre grupper, som bytter på å gå fra hjørne til hjørne for å høre framlegget til de fire elevene. De elevene som står i hjørnet får hatt fremlegget sitt fire ganger, og på den måten blir de relativt trygge når de skal ha framlegget sitt for fjerde gang. Elevene syns ofte dette er mindre skummelt da det er mindre grupper de holder  framlegget for, og det er kanskje å foretrekke framfor å stå foran en hel klasse.

 

FAGTEKST

I stedet for å ha en prøve hvor elevene har pugget læreboka, kan du heller få elevene til å skrive en fagtekst. I en fagtekst er det mye man kan ha fokus på, blant annet blir fokuset på struktur en større del: avsnitt, temasetninger, kommentarsetninger, oppsummerende setning, også videre. Fagspråket blir viktig her, altså at elevene bruker fagbegrepene i fagteksten og at de viser at de kan innhente og bearbeide informasjon fra internett og lærebøker. Her må de da også referere og vise til kilder, noe det er viktig å få øvd seg på.

 

SKJERMINNSPILLING

En skjerminnspilling kan man lage ved å bruke et tillegg i PowerPoint. (Les mer om det her.) Når  elevene har laget et produkt (alt i fra et tankekart, en tegning eller en PowerPoint), kan de så filme skjermen sin mens de snakker og forklarer. Elevene kan så lagre skjerminnspillingen i egen OneDrive, og så legge inn en visningslenke i notatblokka. (Les mer om å lage visningslenke her.)

 

«UNDERVISNINGSFILM»

I noen fag kan det være nyttig at elevene lager sin egen «undervisningsfilm» (satt i anførselstegn fordi jeg er liiiitt usikker på om det kanskje har et annet navn, but bear with me). Elevene kan bruke mobilene sine (evt. iPad) og dokumentere prosessen underveis når de jobber fram mot et ferdig produkt. Dette kan fungere fint i praktisk-estetiske fag som for eksempel kunst og håndverk, eller på "laben" i naturfag hvor man da tar bilder underveis og til slutt ferdigstiller en slags rapport over det som har blitt gjort i timen. Her kan elevene også vurdere eget arbeid, og evt. få lagt ved en hverandrevurdering. Dette kan også bidra til at man som lærer får sett elevenes ulike prosesser, ved at det elevene gjør dokumenters og legges inn i OneNote så faglærer kan se og gi veiledning underveis til neste time.

 

VARIATION IS KEY

Som overskriften sier: variasjon er viktig. Variasjon er viktig for å favne bredt, slik at elevene får vist ulike ferdigheter i ulike vurderingsformer. Det er også viktig for at elevene skal få brukt sine styrker til å vise fram kompetanse og det er viktig for de elevene som sliter med lesing og skriving. Og jammen er det godt for oss lærere også, å kunne variere litt. 


Syns du dette fagblogginnlegget var interessant, men syns det er litt vanskelig å skulle gå i gang med de ulike vurderingsmetodene? I medlemsportalen lærerIKT fins det gjennomgang av flere ulike vurderingsmetoder som bl.a. skjerminnspilling og Podcast, og det kommer nye leksjoner hver måned som hjelper deg til å bli helt rå på digitale verktøy i klasserommet. Klikk på knappen under for å lese mer. 

Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du som lærer kan bli rågod på å bruke digitale verktøy i klasserommet, kan du sjekke ut medlemsportalen lærerIKT.

Klikk her for å lese om lærerIKT