PERSONVERN

Personvernerklæring 
digITal SKOLEring

 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Når du bruker våre tjenester, overføres dine personopplysninger til land utenfor EØS. Disse er da ikke sikret et like godt beskyttelsesnivå som innenfor EØS. Mer informasjon rundt dette finner du under «Informasjonsdeling med tredjepart».

 

1. Kontaktinformasjon til digITal SKOLEring

DigITal SKOLEring er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

DigITal SKOLEring
Nesvegen 150
2384 Brumunddal

Organisasjonsnummer: 928 628 795

E-post adresse:      [email protected]
Mobil:                       98 03 54 98

 

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

 

3. DigITal SKOLEring er behandlingsansvarlig

DigITal SKOLEring er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.


4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, deltar på et webinar, setter deg på e-postliste eller besøker digITal SKOLEring sin hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

 5. § 6f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut i fra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde, vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

 

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon, kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenestene du skal bruke, vil også bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg

Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
 • Vi kan kontakte deg via e-post
 • Abonnering på nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med DigITal SKOLEring eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.


11. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salgs- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema eller utdypende spørsmål.

For å kunne tilby kurs og medlemsportal, er det i noen tilfeller nødvendig og dele dine personopplysninger med en tredjepart.

Streamyard

Streamyard benyttes også til webinar og til ulike videomøter inne i medlemsportalen. Du kan lese mer om Streamyard sitt personvern her. Dersom det gjøres opptak, vil du bli informert om dette, og ved å bli med på møtet godtar du at det gjøres opptak. Opptak av webinaret/videomøtet blir gjort tilgjengelig for de som var påmeldt i etterkant av videomøtet. Det vil si, at dersom du har vært med på et opptak, vil et eventuelt bilde av deg, samt lydopptak bli gjort tilgjengelig for de andre deltakerne. Du kan når som helst trekke dette samtykket i ettertid, da vil videoen bli redigert og du sladdet/fjernet fra opptaket, og så vil videoen bli lagt ut på nytt.

Kajabi

digITal SKOLEring sin hovedplattform er Kajabi. Kajabi er en amerikansk nettløsning, som leverer bl.a. en kursplattform. Kajabi brukes til e-postmarkedsføring, og hele nettsiden til digITal SKOLEring ligger innunder Kajabi.com. Når du kjøper produkter og tjenester av digITal SKOLEring, godtar du at dine personopplysninger blir overført utenfor EØS, samt USA. Personvernforordningens art. 49 gir grunnlag for å tillate overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området når det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen mellom oss og deg. Du kan lese mer om Kajabi sin personvernerklæring her.

Stripe

Dersom du kjøper kurs og/eller tjenester av digITal SKOLEring, er det bl.a. Stripe som står for betalingsløsningen. Stripe er også et amerikansk selskap, og du kan lese mer om hvordan Stripe behandler dine personopplysninger her.

Vipps

Selger benytter Vipps som en av to betalingsmuligheter.  Vipps er et norsk selskap, og du kan lese mer om Vipps sin personvernerklæring her.

Microsoft

Vi benytter oss av Microsoft 365 til skylagring , tekstbehandling, lagring av dokumenter, regneark og e-post.

Fiken

Vi benytter oss av Fiken som regnskapsprogram.

 12. Dine rettigheter i forbindelse med innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har ført opp under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.


13. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. Vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

14. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

 

15. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen, registreres i kundesystemet.

I tillegg benytter vi e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

Sist oppdatert 17.02.2022