digITal SKOLEring

digITal SKOLEring begynte med et ønske om å heve den digitale kompetansen blant lærere og elever i Norge. Digitale ferdigheter er sidestilt med de fire andre grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen, mens kompetansen blant lærere og elever i Norge er svært varierende. Denne siden er derfor laget med et ønske om å kunne bidra til å heve denne kompetansen, men også gjennom etter hvert å holde kurs og foredrag.

digITal SKOLEring fins også på Facebook, Instagram og YouTube - følg meg gjerne der!