I tillegg til digitalt kurs og medlemsportal...


...kommer jeg gjerne til din skole og holder kurs i ulike deler av M365-porteføljen, eller pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Det kan jo være dere trenger hjelp til å bygge opp Teams, eller å bruke OneNote mer strategisk mtp. planlegging og samarbeid? 

Kanskje ønsker dere varierte arbeidsmetoder ut mot elevene, kreative undervisningstips eller programmer og funksjoner som gjør at du kan tilrettelegge  og møte kravene om tilpasset opplæring på en helt annen måte enn dere gjør i dag?

 

Send meg en mail på [email protected] for å høre hva jeg kan hjelpe dere med - her kan mye skreddersys til din skole og skolens behov.