3 fakta om dysleksi jeg gjerne skulle ha visst for 13 år siden!

dysleksivennlig læring Jan 18, 2023

Da jeg begynte å jobbe som lærer på ungdomsskolen i 2009, var det ikke så mange som snakket om dysleksi. Joda, visst kjente jeg til folk som "hadde det", men utover det var kunnskapen liten. 

Ti år senere ble skolen jeg jobbet (og fortsatt jobber) på, godkjent som dysleksivennlig skole. I forkant hadde vi brukt mye tid på å studere temaet, og arbeidet fram gode rutiner og arbeidsmetoder som gagnet alle elevene, ikke kun de med dysleksi. Underveis i prosessen lærte jeg utrolig mye som jeg aldri før hadde tenkt over eller hatt kunnskap om, og nedenfor følger et knippe av disse som lærere bør vite.

1) Dysleksi er medfødt og livsvarig - og skyldes ikke svake evner.

Dysleksi er medfødt og noe du har livet ut, og har ikke noe med svake evner å gjøre. Dysleksi handler om at man har vansker med lydene i språket (fonologi), og at ord derfor blir vanskelig å lese. De med dysleksi forstår ofte innholdet i tekst, men sliter altså da med selve avkodingen. Selv om dysleksien er "for life", så fins det utrolig mange gode hjelpemidler som gjør hverdagen bedre og som gjør at de med dysleksi kan mestre i klasserommet på lik linje med de andre. 

 

2) Dysleksi er arvelig.

Nå i dag spør vi alle våre elever og foreldre på 1. utviklingssamtale på 8. trinn: "Er det dysleksi i familien?". Dysleksi er nemlig arvelig, og det er så mye som 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis én av foreldrene har det. For å sitere dysleksinorge.no, så er det ikke helt uten forbehold, men det er allikevel en fin rutine å ha:


Dysleksi er arvelig. Det er 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene har det. Det er imidlertid ikke all dysleksi som er arvelig. Dysleksi er alltid resultat av et komplisert samspill mellom arv og miljø, som begynner allerede i fosterlivet. Man arver altså ikke dysleksi; man arver gener som kan gi disposisjon for dysleksi under visse miljøbetingelser." (dysleksinorge.no/dysleksi)

 

3) Effekten av tiltak reduseres betraktelig for hvert år som går.

I følge dysleksinorge.no er effekten av tiltak er hele 80% på 1. og 2. trinn, og 10 - 15% på 5. trinn og senere. Dette er statistikk det  lov å bli litt depressiv av, men du som da jobber i ungdomsskolen og oppover har da to valg:

1️⃣ Tenke at det er for sent, det hjelper jo ikke allikevel
2️⃣ Gi gass og tenke er her skal du jaggu meg gjøre ditt for at den effekten skal bli så god som mulig.

Jeg ville definitivt valgt nr. 2. For jeg VET hvor mye det betyr for en elev å kunne være selvstendig i læringsprosessen og kjenne på den mestringen som kommer av å kunne gjøre noe "alle andre kan". For å føle tilhørighet. Mestring. Motivasjon. Læringsglede. 

(Kilder til fakta: dysleksinorge.no/dysleksi)

 

I dag har vi alle hjelpemidler tilgjengelig. Supre, framtidsretta hjelpemidler som kan være til stor hjelp for elever med dysleksi. Bare i officepakka ligger det to fantastiske hjelpemidler som er helt gratis, og som er enkle i bruk (Engasjerende leser og dikteringsfunksjonen). Og det som er så fint: det fins enkle arbeidsmetoder du kan ta i bruk som er til hjelp for elever med dysleksi, men som også gagner de andre elevene.

Hvis du er av de som syns dette temaet er litt ekstra interessant, men som ikke helt vet hvor du skal begynne, så har jeg laget to produkter som kan hjelpe deg på vei. 👇

I medlemsportalen lærerIKT er et av temaene "Bli en mer dysleksivennlig lærer". Her lærer jeg deg hvordan du kan planlegge, undervise og legge til rette for elever med dysleksi.  I livesendinga samme måned tar jeg for meg de viktigste funksjonene i Lingdys, et program som henger over oss lærere som noe uoversiktelig vi ikke får helt taket på. Trust me: det er ikke så vanskelig som det ser ut som 😅

Du  kan lese mer om medlemsportalen lærerIKT her.


Hvis du vil lære om kompenserende, digitale hjelpemidler som kan være life changing for de med dysleksi, så har jeg et eget kurs på det. Disse hjelpemidlene heter Engasjerende leser, dikteringsfunksjonen og Microsoft lens, og ligger i Office365. Disse blir å regne som et tillegg til andre programmer elever med dysleksi har krav på, som bl.a. Lingdys.

Du kan lese mer om kuset "3 fantastiske lese-og skriveverktøy" her. 

(Jeg kan også komme ut til skoler og holde kurs (holder til i Brumunddal) - ta kontakt for mer info ved å sende en mail til [email protected])

 

Det er vel safe to say at jeg brenner litt ekstra for dette temaet. Akkurat hvorfor er jeg usikker på, men jeg tror det handler om at det å ikke mestre lesing og skriving kan være forferdelig ødeleggende hvis man ikke får hjelp. I dag fins det så mange gode hjelpemidler som vil gjøre utrolig mye for motivasjon, mestring og selvfølelse - du må bare vite hvor du skal begynne. 

 

 

Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du som lærer kan bli rågod på å bruke digitale verktøy i klasserommet, kan du sjekke ut medlemsportalen lærerIKT.

Klikk her for å lese om lærerIKT