Som en som alltid har elsket det digitale, fikk jeg min første PC da jeg var 14 år. Det var en 486 med Windows 3.1, og gleden var altså så stor. Etter det tok jeg fagbrev i IKT-driftsfag, og etter ett år på påbygg begynte jeg på allmennlærerutdanningen. Fire år senere var jeg utdannet adjunkt, og har jobbet mye for å løfte det digitale hos både lærere og elever.

 

Jeg har over flere år hatt rollen som dataansvarlig på skolen jeg jobber som lærer, og jeg har vært med i flere utviklingsarbeider, bl.a. "Dysleksivennlig skole" og "Vurdering for læring". Fra 2019 - 2021 videreutdannet jeg meg til å bli "lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse", noe jeg får god bruk for i egen undervisning, men også i egen bedrift. Min tyngde er hos Microsoft fremfor Apple, og Android fremfor iPhone. Det er også disse programmene vi bruker ut mot elevene, og de blir derfor et naturlig fokuspunkt for meg.

 

Til vanlig jobber jeg på Furnes ungdomsskole i Ringsaker, i 60% stilling, og 40% i min egen bedrift . Mine fag er hovedsakelig engelsk, mat og helse, norsk og KRLE. 


I tillegg jobber jeg som kursholder for Lingit, som har programvaren Lingdys. Jeg reiser derfor en del rundt for å holde kurs, men holder også en del digitale kurs. 

  

digITal SKOLEring handler om at både lærere og elever skal få økt sin digitale kompetanse, slik at elevene blir bedre rustet for fremtiden!

 

Ingelin Nybakken