Som en som alltid har elsket det digitale, fikk jeg min første PC da jeg var 14 år. Det var en 486 med Windows 3.1, og gleden var altså så stor. Etter det tok jeg fagbrev i IKT-driftsfag, og etter ett år på påbygg begynte jeg på allmennlærerutdanningen. Fire år senere var jeg utdannet adjunkt, og har jobbet mye for å løfte det digitale hos både lærere og elever.

 

Jeg har over flere år hatt rollen som dataansvarlig på skolen jeg jobber som lærer, og har nå videreutdannet meg til å bli "lærerspesialist i profesjonsfaglig digital kompetanse". Jeg har to sertifiseringer; "Microsoft Innovator Educator Expert" og "Google Educator". Min tyngde er derfor hos Microsoft fremfor Apple, og Android fremfor iPhone. Det er også disse programmene vi bruker ut mot elevene, og de blir derfor et naturlig fokuspunkt for meg.

 

DigITal SKOLEring handler om at både lærere og elever skal få økt sin digitale kompetanse, slik at elevene blir bedre rustet for fremtiden!
Ingelin Nybakken