Note to self: Erfaringer fra skriftlig eksamen 2024

dysleksivennlig eksamen Jun 13, 2024


Eksamensperioden kan være en stressende tid for både lærere og elever. Jeg har derfor samlet en del erfaringer fra min skole (ungdomsskole) angående skriftlig eksamen 2024, for å sikre at både elever og lærere er best mulig forberedt til neste gang det hele sparkes i gang. Dette deler jeg så klart med deg! 🤗
Her er en oversikt over hva vi gjorde i forkant og underveis, samt noen erfaringer vi gjorde oss disse 4 dagene det stod på.


I FORKANT AV EKSAMEN:


Test nettilkobling i lokalet eksamen skal være i.

Stabil nettilkobling er kritisk under eksamen. Vi testet derfor nettet i eksamenslokalet grundig for å unngå tekniske problemer på eksamensdagene. Ettersom eksamen skulle avholdes i gymsalen på skolen, ble det viktig å sjekke at det trådløse nettet når alle kriker og kroker. Det kan du enkelt gjøre med å teste netthastighet på for eksempel https://www.tek.no/speedometer . Gå rundt med en bærbar PC, og trykk "Start" litt over alt i rommet, slik at du ser hvor høy hastighet du får.  

Ha en testdag hvor kommunen «strøper» nettet.
Gjennomføring av en testdag hvor kommunen begrenset nettilgangen, hjalp med å sikre at verktøy som Lingdys pluss for opplesing og diktering fungerte under begrensede forhold. Her er det viktig at alle nettsider som skal være tilgjengelig på eksamensdagen testes, med innlogging.

Synkroniser alle notatblokker og dokumenter til OneDrive.
For å ha tilgang til alle notater og fagstoff, må notatblokker og OneDrive synkroniser i forkant. Filer i OneDrive markeres og man velger så "Behold alltid på enheten" for at de skal bli tilgjengelige når tilgangen til OneDrive blir borte på eksamensdagen.

Kommunens anbefaling om 10GB ledig harddiskplass. 
For å sikre god ytelse på elev-PCene, fulgte vi kommunens anbefaling om å ha minst 10GB ledig harddiskplass. Dette hjalp med å unngå at PC-ene ble trege under eksamen.

Sjekk og oppdater PC-er.
Alle elev-PCer ble sjekket og trege PC-er ble fikset eller byttet ut. Dette inkluderte å installere nødvendige oppdateringer og fjerne unødvendige filer.

Ha reserve-PCer klare.
For å være forberedt på uforutsette hendelser, hadde vi ekstra PCer tilgjengelige slik at elever raskt kunne bytte hvis noe gikk galt.

Lagre worddokument som PDF.
Elevene må læres hvordan de lagrer dokumenter som PDF-filer. Dette fordi dokumentet som skal lastes opp skal være i PDF-format.

Lagre via "CTRL+S":
Autolagring i Word fungerer ikke når nettilgangen er begrenset. Elevene må derfor øve på "CTRL+S", eller "disketten" i forkant av eksamen.

IKKE-TEKNISK:


Jobb med kildeføring.
 
Det er essensielt å lære elevene korrekt kildeføring før eksamen, slik at elevene kan føre disse på eksamensdagen på riktig måte.

Ha papirutgaver fra UDIR klare.
I tilfelle tekniske problemer hos UDIR, må papirutgaver av eksamensoppgavene være tilgjengelige. 


Ha ordbøker i papirutgaver klare.

Papirutgaver av ordbøker bør være tilgjengelige i tilfelle de digitale verktøyene svikter. Vi slet bl.a. veldig med tilgangen til Lexin på eksamensdagen, noe som er vanskelig å forutse.


SÆRSKILT TILRETTELEGGING:

Sørg for at alle søknader om særskilt tilrettelegging er sendt inn i god tid.
Elever ble oppfordret til å søke om særskilt tilrettelegging i god tid før eksamen. Dette inkluderer utvidet tid, opplesing av oppgavetekst og tale-til-tekst. Rektor godkjenner eller avslår disse søknadene.


Lag oversikter over elever med særskilt tilrettelegging.

Vi lagde oversikter over hvilke elever som hadde krav på utvidet tid og spesifikke tilrettelegginger. Dette inkluderte detaljer om når den utvidede tiden skulle benyttes. Denne oversikten bør legges i chatten i Teams (se over) slik at alle som er involvert i eksamen har tilgang til den.


Vaktplan mtp. elever som sitter på eget rom.

En vaktplan mtp. elever som hadde behov for å sitte på eget rom ble organisert. Dette inkluderte hvem fra personalet som skulle sjekke at de hadde alt de trengte gjennom eksamen.


Sjekk lingdyslisenser.
For å sikre at alle som hadde behov for Lingdys pluss hadde tilgang, ble det sjekket at lisensene var på plass og at programvaren var oppdatert og at det fungerte tilfredsstillende. Lurt å logge inn på forhånd, da det ikke fungerer på begrenset nettilgang.

UNDERVEIS:

Opprett en felleschat i Teams.
Bør være på plass slik at alle involverte i eksamen (lærere + rektor + administrasjonen på skolen) har en kommunikasjonskanal til når problemene eller spørsmålene oppstår.


Tilgang til eksamensplattformen.
Erfaringen viste at kandidat.udir.no må skrives inn uten «www» foran for å få tilgang. Dette skapte noen utfordringer da mange elever skrev adressen feil. Dette bør poengteres i forkant under felles informasjon.


Manuell lagring i Word.

Automatisk lagring i Word fungerte ikke med begrenset nett, så elevene ble instruert om å lagre manuelt ved å bruke lagreknappen eller CTRL+S.


Fjerne forfatterinformasjon i Word.
For å sikre anonymitet for sensor, fjernet vi forfatterinformasjonen fra dokumentene. Dette ble gjort ved å gå til Fil -> Informasjon -> Egenskaper -> Fjern så navn under «Forfatter».


Ha en "IKT-person" på standby.
Det er veldig lurt å ha en fysisk person på plass som kan ta de digitale problemene som måtte oppstå. Telefonnummeret til IKT-helpdesk i kommunen (evt. direkte til en av de ansatte) bør også finnes fram.


ERFARINGER:

Tilgangsproblemer på kandidat.udir.no Problemer med å komme inn på kandidat.udir.no oppsto fordi mange elever skrev «www» foran nettadressen. Dette førte til at de ikke kom inn, så vi måtte raskt informere dem om korrekt adresse.

Copy/paste sperre på UDIR sine sider Copy/paste sperren på UDIR sine sider skapte utfordringer for elever som trengte opplesing. Alternative måter å støtte disse elevene på måtte løses.Gjennomføringen for vår del gikk stort sett smertefritt, men det er svært viktig for skoleledelse og personale og møte godt forberedt til gjennomføring. Vi opplevde langt færre problemer enn i fjor, men det var mye pga. at vi lærte av fjorårets hendelser. Jeg håper derfor denne lista kan hjelpe deg og din skole, slik at elevene får en god opplevelse av skriftlig eksamen. 😊

Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du som lærer kan bli rågod på å bruke digitale verktøy i klasserommet, kan du sjekke ut medlemsportalen lærerIKT.

Klikk her for å lese om lærerIKT