Hverandrevurdering med Google Forms

googleforms hverandrevurdering Sep 14, 2021
Hverandrevurdering med Google Forms

En lærers hverdag er ofte preget av mange arbeidsoppgaver. Det er mye som skal sjongleres, og noen ganger må det være lov å si at man blir litt utmattet av mengden jobb man har foran seg. Noen ganger er det pålagt "i fra oven", mens andre ganger klarer vi å surre oss inn i en del ekstraarbeid som vi ser i ettertid at vi kanskje burde ha prøvd å unngå.

Dette fagblogginnlegget handler om nettopp dette. Det å kunne bruke det digitale til å effektivisere en ellers travel hverdag. For det som for oss begynte med en god idé, endte med at vi hadde surret oss inn i noe som var svært tidkrevende, men som vi allikevel ønsket å gjennomføre fordi ideen var god og i tråd med det utviklingsarbeidet vi jobbet med på skolen.

Skolen min har nemlig jobbet med vurdering for læring det siste året. I lys av dette har vi ønsket å ha fokus på elevmedvirkning, baklengs planlegging, egenvurdering og hverandrevurdering. Tiden hadde kommet til hverandrevurdering, og vi drøftet frem og tilbake på trinn hvordan vi kunne løse dette.

I engelsk skulle elevene lese en selvvalgt bok og skrive en bokrapport. For å få maks «utnytte» av boklesingen, ville vi også at elevene skulle holde et framlegg for klassen. Av erfaring visste vi at mange gruet seg for å holde framlegg for hel klasse, så en av lærerne foreslo en løsning han selv hadde brukt tidligere. Den gikk ut på at fire elever skulle holde framlegg samtidig, i hvert sitt hjørne av klasserommet. De øvrige elevene skulle deles inn i grupper på fire-fem stk, og så rotere fra hjørne til hjørne for å høre på framleggene. Dette resulterte i at elevene fikk holdt framlegget sitt 4-5 ganger, og når siste gruppe kom for å høre på framlegget, ville den eleven som holdt framlegget være langt tryggere i framføringen enn han var da første gruppe lyttet. (Dette fungerte for øvrig utrolig bra, og er noe vi tar med oss videre).

 

Bilde: ©digITal SKOLEring.

 

Fordi skolen jobbet med nettopp hverandrevurdering, ville vi at elevene skulle vurdere hverandre. Vi utarbeidet vurderingskriterier sammen med elevene (elevmedvirkning - viktig), og skrev opp disse etter prinsippet «To stjerner og ett ønske». Elevene formulerte derfor en kolonne med positive tilbakemeldinger om hva som var bra med presentasjonen og en kolonne med råd til neste framføring.

Det vi i utgangspunktet ville var å ha vurderingskriteriene oppe på tavla, og så skulle elevene fylle ut et skjema etter hver gang de hadde hørt på en framføring. Dette skulle foregå med papir og blyant, og elevene som hadde framføring skulle så få disse lappene i en konvolutt vi hadde lagt på bordet. Etter endt undervisningsøkt skulle vi som faglærere ta inn disse konvoluttene for å gå gjennom svarene elevene hadde fått. (Dette for å sikre oss at ingen hadde skrevet noe ufint, men også fordi vi ville se om elevene hadde samme oppfatning som oss.)

På en økt á 60 minutter, rakk 8 elever å ha fremføring. Rundt 20 elever leverte vurdering på de som hadde framføring, noe som resulterte i 160 lapper som måtte gjennomgås. Etter å ha lest gjennom cirka halvparten og prøvd å finne en fellesnevner i det elevene ga tilbakemelding på, innså jeg at det fortsatt sto igjen rundt regnet 60 elever på trinnet som skulle ha framføring med tilhørende hverandrevurdering. Det ville da si at vi kom til å ta inn cirka 12-1300 lapper til gjennomgang. Det, samt et forsøk på å sortere tilbakemeldingene, ville ta en liten evighet. Det måtte være en enklere og mer effektiv måte å gjøre dette på!

 
Etter å ha drøftet med en annen lærer og blitt satt på tanken av Google Forms, kom jeg til slutt fram til noe som kunne minne om en effektivisering. Min første tanke var at hvis vi opprettet et Google Forms per elev med tilbakemeldingene, kunne vi legge lenkene til disse skjemaene i OneNote Classroom. Elevene kunne da klikke seg inn på disse etter endt presentasjon. En annen lærer poengterte at dette ville bli vanskelig, ettersom elevene da måtte ha med seg en PC rundt mens de hørte på framføringene. Det ville ta mye tid og være veldig upraktisk. Det var da det slo meg: QR-koder! Hvis elevene kunne ha med seg mobilen rundt mens de hørte på framleggene (naturlig nok da i lomma), kunne de skanne QR-koden til den eleven som holdt framlegget, og enkelt fylle ut Google Forms-skjemaet som de så kunne sende inn.

 

Som sagt så gjort. Et googleskjema ble opprettet og etter å ha lagt inn alle positive tilbakemeldinger og alle fremovermeldingene, begrenset vi antall valg elevene kunne gjøre i skjemaet. Dette gjorde at de kun fikk velge 2 på positive tilbakemeldinger, og en på fremovermeldingene. Vi laget ett googleskjema som vi dupliserte opp i antall elever, slik at vi slapp å skrive inn alle vurderingskriteriene på nytt for hver elev. Hvert skjema fikk så et navn, slik at vi lett kunne finne igjen det riktige skjemaet i ettertid.

 

De forskjellige nettadressene til googleskjemaene la vi inn i en QR-kodegenerator, slik at vi fikk QR-kode på alle skjemaene. QR-koden ble så kopiert eller «snippet» ut, og forstørret i Word med navnet til eleven over. Så skrev vi ut alle websidene, og hang de opp på pulten til den eleven som skulle ha framlegg. Så var det bare for elevene å skanne QR koden og gi tilbakemeldinger.

 

Etter timen kunne vi som faglærere gå inn i Google Forms og hente ut tilbakemeldingene elevene hadde gitt hverandre. Her fikk vi tydelige grafer og en fin oversikt over både meninger og fellesnevnere. Skjemaet kunne så enkelt skrives ut, og gis til den eleven som hadde holdt framlegget sitt. På denne måten sparte vi oss for mange timers arbeid, samt at vi fikk en langt tydeligere oversikt over tilbakemeldingene.

 

Så til det tekniske. Hvordan opprette et slikt skjema i Google Forms?

 

Får å lage et skjema i Google, trenger du en Googlekonto. Gå så til https://www.google.com/forms/ . Klikk på +: 

Da vil denne siden komme opp:

 

Først lager du et navn til skjemaet ditt. Det gjør du øverst til venstre:

 

 

Skriv dette inn der det står "Skjematittel". Etter du har laget et navn på skjemaet ditt, klikker du der det står "Flervalg" helt ytterst til høyre:

 

 

 Velg "avmerkingsbokser" her.

 

Legg så inn alle elevforslagene som skal ligge under Stjerne, og navngi den deretter. Sett på "obligatorisk" nederst til høyre og klikk på prikkene ved siden av for å få opp menyen du ser under. Velg så "Validering av svar" her.

 

 

Velg så "Velg maks" i rullegardinmenyen som kommer opp, og sett "2" som antall.

 

For å lage den skjemadelen som skal inneholde "ønsker" klikker du på +'en helt til høyre i menyen som følger med nedover i skjemaet ditt:

 

Da får du opp en ny skjemadel, og kan gjøre samme prosedyre én gang til, men denne gangen kaller du skjemaet ditt for "Ønske". Husk å velge "avmerkingsbokser" så du får flervalg, og sett "Velg maks" til "1". Da kan elevene velge kun ett ønske. Husk å sette skjemadelen til "obligatorisk". 

 

OBS: Få noen andre til å teste skjemaet ditt før du kopierer det opp! Hvis du tester det selv fra mobilen vil du mest sannsynlig komme inn i redigeringsversjonen av skjemaet, fordi du også er logget på googlekontoen din på telefonen.

Når du er ferdig med å lage skjemaet ditt og er fornøyd med resultatet, er det på tide å kopiere det opp til nestemann. Det gjør du ved å gå på de tre prikkene øverst til høyre og velge "Lag en kopi":

 

 

Du vil da få opp denne ruta hvor du må velge et nytt navn til skjemaet ditt, henholdsvis da navnet på en ny elev eller "Elev 2" hvis du vil anonymisere det helt. (Viktig at da at du lager deg en egen oversikt over hvem som faktisk er elev 2, hvis ikke blir det vanskelig i ettertid.)

 

Trykk så "OK". En ny side vil så åpne seg, hvor tittelen øverst til høyre har endret navn til det du satte, men Skjematittelen har det samme navnet:

 

 

Her må du derfor endre det som står på 2 til det samme som står på 1 (altså: begge titler må endres). Så gjentar du prosedyren utfra hvor mange skjemaer du trenger.

 

Når du nå er ferdig med å lage alle skjemaene, trenger vi hvert skjema sin unike lenke for å få lagt inn lenken i en QR-kode. (Du kan også gjøre dette underveis, hver gang du lager et nytt skjema, hvis du syns det er ryddigere).

 

Den lenken finner du på "Send" øverst til høyre:

 

 

Følgende dialogboks kommer opp, og her må du velge det ikonet som ser ut som en kjetting:

 

 

Klikk så på "Kopiér" og lenken blir kopiert. 

DA er det på tide å få laget en QR-kode! Til det har jeg laget en liten video, så ser du hvor enkelt det er:

 


Enda enklere: det fins en QR-kodegenerator i Edge og Chrome, som gjør om URL'en (nettadressa) til en QR-kode med et enkelt klikk. Den finner du helt ytterst til høyre der du skriver inn nettadressa:

 Etter at vi hadde laget en QR-kode, brukte vi skjermutklipp for å få koden over i Word. Den kan ofte enkelt lastes ned fra QR-kode generatoren også. Her kan du se hvordan du lager et skjermutklipp:

 

 

Sett på navn, få inn QR-koden, og skriv ut dokumentet. Heng opp på pulten til eleven, og sett i gang!  

 

Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du som lærer kan bli rågod på å bruke digitale verktøy i klasserommet, kan du sjekke ut medlemsportalen lærerIKT.

Klikk her for å lese om lærerIKT