Eksportere OneNote til PDF

onenote May 22, 2021

Om ikke lenge står sommerferien for tur, og avgangselevene skal videre til ungdomsskolen eller videregående, kanskje til og med høgskole eller universitet. For noen elever er det ønskelig å ta med seg fagstoff fra notatblokker videre, og dette er mulig å gjøre i form av å konvertere notatblokkene til et PDF-dokument. På denne måten kan elevene finne igjen alt i fra fagstoff til lenker ved å søke i PDF-dokumentet (evt. ved hurtigtasten CTRL+F). (Man kan konvertere til en vanlig notatblokk også, men det enkleste er nok allikevel i form av et PDF-format.)

 
Jeg har nå testet noen ulike varianter elevene kan gjøre dette på hvor noen fungerte bedre enn andre. Jeg ønsket meg egentlig en enkel måte å gjøre dette på fra onlineversjonen, for at det skulle være en metode jeg var sikker på alle skulle kunne bruke. Jeg har dessverre ikke klart å finne en god løsning på dette, så si gjerne ifra hvis du vet om en god metode på å få konvertert onlineversjonen av OneNote her!
 

Når det gjelder OneNote for Windows10, som nok er den versjonen de fleste elever bruker, så er det mulig å gjøre dette via den versjonen. Problemet jeg opplevde, er at OneNote gjør flere av bildene til et lite, rødt kryss, noe som jo kan ødelegge for mange sammenhenger. Dette skjedde også med diverse filvedlegg. Lenkene i dokumentet blir heller ikke klikkbare. I onlineversjonen klarer ikke utskriftsfunksjonen å forstå at jeg vil ha flere sider enn bare én, og elimineres derfor ganske raskt som et godt alternativ.
 

Altså: 

  • Print to PDF i OneNote for Windows10 gjør at bildene og filikoner forsvinner (og lenkene blir liggende uten klikk-funksjon)

  • "Print to PDF" i online-versjonen ville bare skrive ut én og én side

 
 Det som derimot fungerer og som er den beste måten (så vidt jeg kan se - korriger meg gjerne her), er å konvertere notatblokka til PDF i OneNote 2016 (skrivebordsversjonen).
 

(Flere sliter med den man installerer fra "kommunen sin officepakke", og at man må installere den på nytt i tide og utide, men løsningen ligger i å installere en ekstern (og noe nyere) OneNote-versjon som kan lastes ned her.)

 
Konverterer du til PDF fra denne versjonen får du en PDF hvor lenkene er klikkbare, samtlige bilder vises OG det er den PDF-fila som tar minst plass (7 MB mot 36MB fra Windows for OneNote10). Dersom elevene må installere denne versjonen for å få gjort dette, tenker jeg det uansett er verdt det. PDF-dokumentet du sitter igjen med blir langt mer brukervennlig.
 

Hvis du allikevel vil bruke OneNote for Windows10, kan du lese hvordan her.

 
 Eksportere fra OneNote til PDF med skrivebordsversjonen av OneNote (tidligere OneNote2016):
 
 1) Finn fram ønsket notatblokk og vel "Fil" øverst til venstre.

 
 

2) Når denne menyen kommer opp, velger du "Eksporter".
 
  
 

3) Du vil da få opp følgende meny:
 
  

Her kan du velge mellom "Side", "Inndeling" og "Notatblokk". Jeg vil konvertere hele notatblokka, så jeg velger "Notatblokk". Velg så ønsket filformat, i dette tilfellet "PDF" og trykk så "eksporter". Velg til slutt ønsket lagringssted på PC-en.
 

Elevene må så få flyttet PDF-fila til et privat lagringssted, det kan for eksempel være en Google Disk eller at PDF-en sendes på mail til en privat e-post. (Sistnevnte kan utgjøre et problem hvis fila blir veldig stor).

 

Eksportere fra OneNote til PDF med OneNote for Windows10:

Hvis du allikevel vil eksportere en OneNote for Windows10 til PDF, og ikke er så avhengig av bildene eller at lenkene er klikkbare, kan du gjøre det på følgende måte:

  

1) Klikk på de tre prikkene helt til høyre i ønsket notatblokk:

 
 

2) Klikk så på "Skriv ut":

 
 
 
3) På Skriver velger du "Microsoft Print to PDF". Gå så ned til "Sider". Her velger du "Gjeldende notatblokk" hvis du vil ha hele notatblokka. Du kan også velge "Gjeldende side", "Gjeldende inndeling" eller "Gjeldende inndelingsgruppe".
 

 
 

Velg så "Skriv ut". Velg så ønsket lagringssted.
 

Lykke til!

Hvis du har lyst til å lære mer om hvordan du som lærer kan bli rågod på å bruke digitale verktøy i klasserommet, kan du sjekke ut medlemsportalen lærerIKT.

Klikk her for å lese om lærerIKT