• Ingelin

To magiske hjelpemidler: Engasjerende leser og dikteringsfunksjonen.

Oppdatert: aug. 6

Jeg jobber som lærer på Furnes ungdomsskole i Ringsaker kommune, og vi ble kvalifisert som dysleksivennlig skole i mai 2019, som den andre ungdomsskolen i Innlandet fylke. Som et hjelpemiddel i hverdagen for de med dysleksi (og til alle andre som kan dra nytte av å få tekst opplest), har Microsoft de senere årene lansert "Engasjerende leser" og en dikteringsfunksjon. Engasjerende leser er et programtillegg som gjør at du kan få tekst fra nettsider og PC-en opplest, og den har blitt så god at den til og med leser tekst fra bilder. Dikteringsfunksjonen går i all hovedsak ut på at du kan lese inn det du vil skrive, og så skriver programmet mens du leser inn. Dette kan være et fantastisk hjelpemiddel for elever som sliter med å motivere seg for skriving; plutselig kan de lese inn alt de vil skrive, mens PC-en skriver med korrekt staving "i sanntid".


Utdanningsdirektoratet gikk i 2019 ut med at det nå er tillatt for elever med særskilte behov å bruke tale til tekst-programmer på eksamen, er det derfor svært viktig at elever med bl.a. dysleksi får opplæring i dette i god tid på forhånd.


Engasjerende leser ligger som et hjelpemiddel i bl.a. OneNote, Word, Office Lens og i nettbrowseren Edge. Dikteringsfunksjonen ligger bl.a. i OneNote og Word, men her er det viktig å trekke frem Google Docs som en god konkurrent, rett og slett fordi dikteringsfunksjonen på norsk er relativt fersk i Microsoft sine produkter. Jeg har selv vært med og jobbet som testbruker på Microsoft sin dikteringsfunksjon på norsk, og sammenlignet med Google sin har den fortsatt en liten vei å gå. Begge fungerer derimot godt på engelsk. Det kan derfor være hensiktsmessig å lære elevene begge mulighetene, så de kan velge hvilken de vil bruke.


Så til hvordan du kan bruke disse programmene!


Du begynner med å logge inn i Office.

http://login.microsoftonline.com


Her trykker du på «Start ny»:Så velger du «Notatblokk»:


(Her trenger du nemlig en helt vanlig notatblokk, ikke en klassenotatblokk som du kanskje er mest vant med).Gi den nye notatblokken navnet «Engasjerende leser» og trykk «Opprett».
Denne notatblokken kan du nå bruke til å lagre bilder av tekst du vil ha opplest. Lag to nye inndelinger i denne notatblokken: «Norsk» og «Engelsk». Dette gjør du ved å gå helt nederst og trykke på «+ Inndeling».


Denne notatblokken er den som blir default i Office Lens, slik at du får sendt alle de scannede bildene dine hit. Dette står det mer om lengre ned.ENGASJERENDE LESER

I OneNote finner du Engasjerende leser under "Visning". Forklaringene som følger er for onlineversjonen, i skrivebordsversjonen ligger den under "Læreverktøy". Denne leser både tekst og bilder, men du får best resultat ved å ta bilde av teksten med et såkalt OCR-kamera, som du finner i Office Lens. (Se forklaring på det under.)
Her finner du Engasjerende leser i Word. Bruk denne for å lese opp tekstdokumenter:

Her finner du Engasjerende leser i Edge (nettleseren):
Den ligger også i toolbaren:BRUK AV DE FORSKJELLIGE PROGRAMMENE


Office Lens fungerer best på mobilen. Her kan du ta bilde av tekst, og legge det inn i OneNote eller sende det rett til Engasjerende leser. (Forklaringen under er hovedsakelig for Android, men følger du fremgangsmåten er jeg sikker på du får til på iPhone også!)

Husk å velge dokumentkameraet i Office Lens! Trykk «Ferdig» når du vil sende det til OneNote.


I Office Lens har du muligheten for kjapp opplesing ved å sende bildet direkte til Engasjerende leser, eller lagre bildet via OneNote (førstes da får du tilgang til alle ekstra funksjoner (Linjefokus, ordliste osv.) Logg deg på med skolekonto!Her kan du holde nede der det står «OneNote» og velge riktig notatblokk. Velg den som heter «Engasjerende leser» her, og evt. inndelingsmappen «Norsk» hvis det er en norsk tekst.Her kan du sende teksten rett i engasjerende leser uten mellomlagring først – supert hvis du ikke trenger alle ekstrafunksjoner. Norskopplesing her fungerer dårlig på Android per dags dato, men iPhone takler dette fint. Engelsk fungerer bra på begge.Når du har lagt inn et bilde fra Office Lens inn i OneNote, åpner du notatblokken "Engasjerende leser". Så klikker du på bildet du vil ha opplest og velger «Engasjerende leser» under "Visning" (se forklaring over). Du kommer da inn i et vindu hvor alle forstyrrende elementer er borte, og disse tre ikonene vil være tilgjengelig øverst til høyre:


Disse tre har forskjellige funksjoner:Under «Innstillinger for tekst» (markert) kan du øke og minske tekststørrelse, øke tekstavstanden, velge skrifttype og farger.
Under «Alternativer for grammatikk» (markert) kan du stille inn at teksten skal markeres med stavelser, og velge de ordklassene du vil at programmet skal finne for deg. Dette kan være et nyttig verktøy for å synliggjøre dette for elevene.Under «Leserinnstillinger» (markert) kan du endre linjefokuset i teksten. Her kan du velge å se én og én linje av gangen, to og to, osv.

Du kan også velge å skru på bildeordbok, som gjør at du vil få opp et bilde når du holder musa over et ord.

Du har også muligheten til å få oversatt ett og ett ord, eller hele dokumentet.DIKTERINGSFUNKSJONENDikteringsfunksjonen i Word:Dikteringsfunksjonen i Word ligger helt til høyre under «Hjem». Denne fungerer på engelsk og norsk, både i fullversjonen og i onlineversjonen. Du må stille inn språk før du begynner å lese inn, det gjør du ved å trykke på pila under mikrofonen. For å stoppe dikteringen må du klikke på mikrofonen en gang til.


Dikteringsfunksjonen i OneNote ligger også under «Hjem»:
Husk at du må klikke utenfor tittelboksen på sida, slik at den skjønner hvor du vil ha den innleste teksten din.


Hvis du har en googlekonto, så kan du også bruke Google Docs sin «Voice typing». I Google Docs ligger dikteringsfunksjonen under «Tools». Denne er nok litt bedre når det gjelder å lese inn på norsk. Når du er ferdig, kan du kopiere inn teksten din i Word eller OneNote, alt ettersom hvor du vil ha den. Etter du har valgt "Voice typing" klikker du en gang inne i dokumentet, og på mikrofonen som kommer opp. Her kan du også velge språk.

Husk, at for at dette skal bli et nyttig verktøy, er det viktig at du bruker tid på å bli skikkelig kjent med det. Prøv deg fram, øvelse gjør mester! 😊


©2020 digITal SKOLEring.