Nettbrett

DIGITAL SKOLERING

digITal SKOLEring begynte med et ønske om å heve den digitale kompetansen blant lærere og elever i Norge. Digitale ferdigheter er sidestilt med de fire andre grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen, mens kompetansen blant lærere og elever i Norge er svært varierende. Denne siden er derfor laget med et ønske om å kunne bidra til å heve denne kompetansen, men også gjennom etter hvert å holde kurs og foredrag.
Ta kontakt for ytterligere informasjon! 

 

©2020 digITal SKOLEring.